Thứ sáu, 26/07/2024
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Tin tức

Tập huấn triển khai thông tư 10/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 12/8/2022. lúc 8h00, tại phòng họp 2 sẽ Tập huấn triển khai các nội dung theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT “Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường”.

Người trình bày: Ths. Văn Ngọc Phú

Mời anh chị quan tâm đến tham dự

Về trang trước Chia sẻ In trang