Thứ sáu, 24/05/2024
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Tin tức

Vì sao cần phải quan trắc môi trường lao động?

Quan trắc môi trường lao động để đánh giá thực trạng chất lượng môi trường lao động giúp người sử dụng lao động quản lí môi trường lao động của người lao động. Phát hiện những yếu tố nguy cơ gây hại để cải thiện điều kiện làm việc. Trang bị phương tiện phòng hộ cá nhân phù hợp nhằm đảm bảo được an toàn sức khỏe cho người lao động.

Ngoài ra còn thu thập, phân tích, đánh giá các yếu tố môi trường trong lao động tại nơi làm việc, làm căn cứ đưa ra các biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe. Phòng, chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Không những giúp người sử dụng lao động thực hiện trách nhiệm của mình đối với người lao động. Còn giúp người lao động hiểu biết đầy đủ về môi trường làm việc của mình, tham gia giám sát chất lượng môi trường lao động mà còn là dữ liệu khoa học giúp cho công tác nghiên cứu những biện pháp phòng ngừa, kiểm soát nguy cơ của các tác hại nghề nghiệp, nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn bệnh nghề nghiệp. Tuy nhiên, số liệu vẫn chưa phản ánh đầy đủ tình hình thực tế. Bởi vẫn còn tới 80 – 90% doanh nghiệp chưa thực hiện quan trắc môi trường lao động theo quy định [1].

Bên cạnh đó, nếu người sử dụng lao động không tiến hành quan trắc môi trường lao động để kiểm soát tác hại đối với sức khỏe người lao động theo quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng (khoản 3 Điều 27 của Nghị định 12/2022/NĐ-CP)

Các văn bản quy định về quan trắc môi trường lao động

+ Luật An toàn vệ sinh lao động 2015

+ Nghị định 39/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động

+ Nghị định 44/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của luật an toàn và quan trắc môi trường lao động.

+ Nghị định 12/2022/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Tài liệu tham khảo:

[1] Bộ y tế, cục quản lý môi trường y tế,  https://vihema.gov.vn/thuc-trang-moi-truong-lao-dong-tai-mot-so-co-so-san-xuat.html, truy cập ngày 02/6/2021

Về trang trước Chia sẻ In trang