Chủ nhật, 16/06/2024
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Tin tức

Tập huấn công tác quan trắc môi trường lao động theo NĐ 44/2016/NĐ-CP

Trong hai ngày 22 và 23/8/2022, Phân viện Khoa học an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường miền Trung đã cử đại diện tham dự lớp tập huấn cập nhật kiến thức về chính sách pháp luật, khoa học, công nghệ trong lĩnh vực quan trắc môi trường lao động cho các đơn vị đã công bố năng lực quan trắc môi trường lao động do Trung tâm thông tin môi trường y tế phối với Cục quản lý môi trường Y tế – Bộ Y tế tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động định kỳ 2 năm 1 lần được quy định tại khoản 9 điều 44 Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

z3667086618059 3b60f8979beeb4fb7df0ef60af228f4c

ThS. Trần Anh Thành – Cục Quản lý môi trường Y tế báo cáo tại lớp tập huấn

Lớp tập huấn đã cập nhật các thông tin về hiện trạng tuân thủ các quy định hiện hành trong lĩnh vực quan trắc môi trường lao động, các kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quan trắc môi trường lao động ở Việt Nam và trên thế giới như là yêu cầu kỹ thuật đối với việc thực hiện quan trắc môi trường lao động các yếu tố vật lý, bụi, hóa chất, tiếp xúc nghề nghiệp, tâm sinh lý và ecgonomy,  xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và lập báo cáo kết quả quan trắc môi trường lao động.

z3668038886421 381c31d1b33159453cb375f0a860c259

TS. Nguyễn Phúc Thái – Viện Y học dự phòng quân đội trao chứng nhận lớp tập huấn

Về trang trước Chia sẻ In trang