Thứ sáu, 26/07/2024
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Bài báo khoa học

Bài báo khoa học

Lê Phước Cường, Lê Thị Xuân Thùy, Nguyễn Thành Trung. Ứng dụng phương pháp lọc từ tính để tách kim loại nặng trong nước thải công nghiệp, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2015

Năm2015
Tệp đính kèm tệp đính kèm