Thứ sáu, 24/05/2024
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Bài báo khoa học

Bài báo khoa học

Nguyễn Thành Trung, Trần Thị Kim Anh. Đánh giá điều kiện lao động ở các cơ sở chế biến mủ cao su khu vực miền Trung, Tạp chí An toàn-Sức khoẻ nghề nghiệp số 4,5&6-2021

Năm 2021
Tệp đính kèm tệp đính kèm