Thứ tư, 24/07/2024
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Bài báo khoa học

Bài báo khoa học

Nguyễn Thành Trung và cộng sự, Tình trạng ô nhiễm dicumyl peroxide ở các cơ sở sản xuất nhựa, Tạp chí An toàn-Sức khoẻ nghề nghiệp số 4,5&6-2022

Năm2022
Tệp đính kèm tệp đính kèm