Thứ ba, 23/07/2024
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Bài báo khoa học

Bài báo khoa học

Nguyễn Thành Trung, Vương Công Quý, Trần Lê Vân Thanh, Xây dựng phương pháp xác định dicumyl peroxide bằng kỹ thuật sắc ký khí khối phổ, Tạp chí An toàn-Sức khoẻ nghề nghiệp số 4,5&6-2022

Năm2022
Tệp đính kèm tệp đính kèm