Chủ nhật, 16/06/2024
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Bài báo khoa học

Bài báo khoa học

Le Minh Duc và cộng sự, Polypyrrole based nanocomposites doped with both salicylate molybdate and graphene oxide for enhanced corrosion resistance on low carbon steel

Năm2023
Tệp đính kèm tệp đính kèm