Thứ sáu, 26/07/2024
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Tin tức

Đại hội Công đoàn Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động, nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội Công đoàn Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã được tổ chức long trọng vào ngày 18/4/2023 tại trụ sở của Viện, 99 Trần Quốc Toản, Hà Nội. Đại hội đã tổ chức cả trực tuyến cho hai đầu cầu Phân viện tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

Công đoàn Viện bao gồm 07 công đoàn bộ phận với 199 đoàn viên, trong đó nam 102 người, nữ 97 người. Hầu hết cán bộ, đoàn viên được đào tạo cơ bản, có trình độ, kiến thức và kinh nghiệm trong công tác chuyên môn. Cụ thể như sau: Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 14 tiến sỹ khoa học, tiến sỹ; 50 thạc sỹ và 102 người có trình độ đại học. Trình độ chính trị: Cao cấp chính trị 17 người; Trung cấp chính trị 33 người; đang theo học CCCT 04 người; đang theo học TCCT 05 người. Tổng số đảng viên: 78 đảng viên.

Cán bộ, đoàn viên Công đoàn Viện luôn tin tưởng vào đường lối của Đảng, chấp hành nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nêu cao tinh thần gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nghiên cứu học tập và hoạt động công đoàn, tích cực tham gia các phong trào thi đua do công đoàn và lãnh đạo Viện phát động.

Phân viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường miền Trung đã cử đoàn đại biểu tham dự trực tiếp tại Hà Nội

z4277004405238 2c374ced870f43f8f52a9c05afc271da scaled

Đại hội Công đoàn Viện đã thành công tốt đẹp, bầu ra BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 với 9 đồng chí. Chị Trần Thị Kim Anh, Chủ tịch CĐ Phân viện miền Trung đã trúng cử vào BCH Công đoàn Viện nhiệm kỳ mới.

z4277004324205 1080288d415c6b36a3d58534fb937b93 scaled

Về trang trước Chia sẻ In trang