Thứ ba, 23/07/2024
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Tìm kiếm đề tài

Đề tài

Tên đề tài

Nghiên cứu đánh giá rủi ro An toàn vệ sinh lao động và đề xuất giải pháp cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động hàn hồ quang điện trong các cơ sở đóng tàu khu vực miền Trung (đang triển khai)

Mã đề tài2023/01/TLĐ-ATVSLĐ
Chủ nhiệm đề tàiTS. Nhan Hồng Quang
Cấp quản lýTổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Đơn vị chủ trìPhân viện Khoa học an toàn vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường miền Trung
Năm thực hiện2023
Mục tiêu nghiên cứu
Nội dung đề tài
Kết quả đề tài