Thứ năm, 18/04/2024
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Tìm kiếm đề tài

Đề tài

Tên đề tài

Nghiên cứu xử lý hơi dung môi hữu cơ trong không khí vùng làm việc bằng chất hấp phụ trên nền graphene

Mã đề tài CTTĐ-2019/02/TLĐ
Chủ nhiệm đề tài PGS.TS Lê Minh Đức
Cấp quản lý Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ
Đơn vị chủ trì Phân viện Khoa học an toàn vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường miền Trung
Năm thực hiện 2019
Mục tiêu nghiên cứu

“1. Chế tạo được chấp hấp phụ dung môi hữu cơ trên nền graphene có cấu trúc vi xốp.
2. Chế tạo được 01 thiết bị thử nghiệm quy mô (1.000-1.500 m3/h) xử lý dung môi hữu cơ bằng vật liệu graphene tự chế tạo”

Nội dung đề tài
Kết quả đề tài