Chủ nhật, 16/06/2024
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Tin tức

Đại hội Công đoàn Phân viện Khoa học an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường miền Trung

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-CĐV ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Ban Chấp Hành Công đoàn Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động khóa 28, nhiệm kỳ 2023-2028, Ngày 14/3/2023, Công đoàn bộ phận Phân viện khoa học an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường miền Trung đã tổ chức Đai hội.

Đai hội với mục tiêu: Đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của Công đoàn Viện trong tình hình mới và Phương châm: “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”.DHCD 2023

Đoàn viên Công đoàn tham dự đại hội

Đại hội đã tổng kết những kết quả đạt được của công đoàn trong nhiệm kỳ 2017 – 2022; thảo luận và xây dựng phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 -2028, bầu BCH công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028, để tiếp tục lãnh đạo tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn, thực hiện chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng và công đoàn cấp trên. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, Đào tạo, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn phát huy hết năng lực, đóng góp vào sự phát triển của Phân viện.BCH CD

Lãnh đạo Phân viện tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028

Về trang trước Chia sẻ In trang