Thứ sáu, 24/05/2024
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Tin tức

Phân loại lao động theo điều kiện lao động tại một số vị trí trong lực lượng Công an Nhân dân

Bệnh viện 199 phối hợp với Phân Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường Miền Trung đã tiến hành quan trắc, đánh giá môi trường lao động ở một số vị trí trong lực lượng Công an Nhân dân.

Các đơn vị mà đoàn quan trắc tiến hành bao gồm: Phòng Kỹ thuật hình sự – Công an thành phố Hà Nội; Cục Quản lý Xuất nhập cảnh; Cục Cảnh sát Giao thông; Viện Khoa học và Công nghệ.

Theo đó, các danh mục nghề, công việc mà đoàn quan trắc tiến hành đó là: Kiểm định, đo lường và sửa chữa phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện đo vũ khí, đạn, thuốc phóng, thuốc nổ và các sản phẩm trung gian; Kiểm định, đo lường, sửa chữa, đo kiểm phương tiện đo, các loại phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ trong lĩnh vực điện – điện tử; Kiểm định, đo lường trong lĩnh vực hóa, sinh, tài liệu nghiệp vụ, các phương tiện trong lĩnh vực hóa sinh; Giám hộ sân bay; Giám định kỹ thuật số và điện tử; Đào tạo, sát hạch lái xe, đào tạo xuồng máy; Trực tiếp kiểm định phương tiện, đăng kiểm phương tiện thủy.

Thông qua các nhóm yếu tố như: Nhóm yếu tố đánh giá về vệ sinh môi trường lao động; Nhóm yếu tố đánh giá tác động về tâm sinh lý lao động; Nhóm yếu tố đánh giá về Ecgonomy – tổ chức lao động.

04d6e92c892d5b73023c 8e88c446a9477b192256

Khảo sát và quan trắc tại một số vị trí làm việc

Theo thông số 29/2021/TT-BLĐTBXH của bộ Lao động thương binh và xã hội, Người sử dụng lao động thực hiện rà soát, đánh giá, phân loại lao động lần đầu và khi có sự thay đổi về công nghệ, quy trình tổ chức sản xuất dẫn đến việc thay đổi về điều kiện lao động hoặc khi thực hiện đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động mà phát hiện những yếu tố nguy hiểm, có hại mới phát sinh so với lần đánh giá trước đó nhưng phải bảo đảm thực hiện rà soát, đánh giá, phân loại điều kiện lao động tối thiểu 01 lần trong vòng 05 năm

Về trang trước Chia sẻ In trang