Thứ sáu, 26/07/2024
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Dịch vụ

Thử nghiệm thành thạo

Thử nghiệm thành thạo (TNTT) hay PT (proficiency testing) là phương thức đánh giá năng lực Phòng thử nghiệm (PTN) bằng cách so sánh kết quả thực hiện các phép đo hoặc phép thử giữa các PTN trên cùng một mẫu thử hoặc trên các mẫu thử tương tự nhau trong những điều kiện đã được định trước. Nói cách khác, các PTN khi tham gia một chương trình TNTT sẽ được gửi các mẫu thử như nhau để phân tích một hoặc một vài chỉ tiêu và Ban tổ chức sẽ dựa vào kết quả phân tích này để đánh giá sự thành thạo trong việc thực hiện phép thử đó của PTN.

Lợi ích của TNTT

  • Hỗ trợ PTN cam kết và chứng minh các vấn đề về chất lượng;
  • Động lực để nâng cao/cải tiến năng lực thực hiện thử nghiệm;
  • Hỗ trợ cho việc công nhận/chứng nhận các tiêu chuẩn chất lượng;
  • Hỗ trợ PTN nhận diện các vấn đề chất lượng trong thử nghiệm;
  • Hỗ trợ PTN đánh giá phương pháp và thiết bị mới;
  • Hỗ trợ PTN đào tạo nhân viên;
  • PTN nhận được thông tin phản hồi và tư vấn kỹ thuật hữu ích từ ban tổ chức (báo cáo, bản tin, các cuộc hội thảo);
  • Một số lợi ích gián tiếp khác: đảm bảo uy tín, bảo vệ, phòng ngừa việc mất danh tiếng do thực hiện thử nghiệm kém.

Bên cạnh đó, các phòng thử nghiệm được công nhận ISO/IEC 17025:2017 phải tham gia định kỳ  TNTT  theo quy định tại ARL 03/2020/BoA và các tổ chức được chứng nhận VIMCERTS phải tham gia định kỳ TNTT theo quy định tại điều 21, thông tư  10/2021/BTNMT.

Về trang trước Chia sẻ In trang