Thứ năm, 18/04/2024
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Tin tức

Học tập nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII

Kính mời các đồng chí tham dự học tập nghị quyết Trung ương 5, khoá XIII

Thời gian: 8h30, ngày 12 tháng 8 năm 2022 (Thứ Sáu)

Tại: phòng họp 1 (178 Triệu Nữ Vương), hình thức online

Thành phần: toàn thể đảng viên thuộc chi bộ 5

Về trang trước Chia sẻ In trang