Thứ tư, 22/03/2023
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Tin tức

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động của Phân viện

Thực hiện nghị định 44/2016/NĐ-CP về việc huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động. Ngày 28/10/2022, Phân viện khoa học an toàn vệ sinh lao động đã tổ chức huấn luyện định kỳ cho người lao động nhóm 3 – là người làm việc trong phòng thử nghiệm và quan trắc hiện trường, Đây là nhóm người lao động thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với hóa chất nguy hiểm, độc hại, làm việc trên cao, trên sàn di động. Công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động, tồn tại nhiều rủi ro,nguy hiểm cho người lao động, bởi vậy mà việc trang bị các kiến thức an toàn là rất cần thiết để phòng tránh rủi ro, tai nạn trong quá trình lao động.

z3836395804473 dc87707d3b2f8d0e17073f831b0c8d74Quang cảnh buổi huấn luyện

Về trang trước Chia sẻ In trang