Thứ tư, 24/07/2024
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Liên hệ

Liên hệ

PGS.TS. LÊ MINH ĐỨC – PHÂN VIỆN TRƯỞNG

PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG (CNIOSH)

178 TRIỆU NỮ VƯƠNG, HẢI CHÂU, ĐÀ NẴNG

Email: phanvienmientrung@vnniosh.vn / leminhduc@vnniosh.vn

Điện thoại: 0236 3 834208 / 0905 858 715

Về trang trước Chia sẻ In trang