Thứ sáu, 26/07/2024
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Nghị định

Số kí hiệuTài liệuNgày ban hànhTình trạng
20/2022/NĐ-CP Nghị định 20/2022/NĐ-CP “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng” 09/03/2022 Còn hiệu lực
12/2022/NĐ-CP Nghị định 12/2022/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 17/01/2022 Còn hiệu lực
08/2022/NĐ-CP Nghị định 08/2022/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường 10/01/2022 Còn hiệu lực
136/2020/NĐ-CP NĐ 136/2020/NĐ-CP, Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và Chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy 23/11/2020 Còn hiệu lực
58/2020/NĐ-CP Nghị định 58/2020/NĐ-CP “Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN” 26/05/2020 Còn hiệu lực
51/2020/NĐ-CP Nghị định 51/2020/NĐ-CP “sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về An toàn điện” 20/04/2020 Còn hiệu lực
140/2018/NĐ-CP Nghị định 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 08/10/2018 Còn hiệu lực
113/2017/NĐ-CP Nghị định 113/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất 09/10/2017 Còn hiệu lực
44/2016/NĐ-CP Nghị định 44/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động 15/05/2016 Còn hiệu lực
39/2016/NĐ-CP Nghị định 39/2016/NĐ-CP – Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động 15/05/2016 Còn hiệu lực