Thứ năm, 25/07/2024
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Quy trình - Quy chuẩn

Số kí hiệuTài liệuNgày ban hànhTình trạng
TT 16/2021/TT-BXD này QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng. 19/12/2021 Còn hiệu lực
48/2020/TT-BCT QCVN 05:2020/BCT -Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm. 20/12/2020 Còn hiệu lực
39/2020/TT-BCT QCVN 01:2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện 29/11/2020 Còn hiệu lực
42/2019/TT-BLĐTBXH QCVN 02:2019/BLĐTBXH. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy. 29/12/2019 Còn hiệu lực
TT 10/2019/TT-BYT QCVN 03:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc 09/06/2019 Còn hiệu lực
29/2018/TT-BLĐTBXH QCVN 34:2018/BLĐTBXH-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế 24/12/2018 Còn hiệu lực