Thứ năm, 18/04/2024
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Tin tức

Mở lớp Huấn luyện về chuyên môn nghiệp vụ cho Người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Phân viện Khoa học an toàn vệ sinh lao động & BVMT Miền Trung thuộc Viện Khoa học an toàn và Vệ sinh lao động là một đơn vị sự nghiệp khoa học công lập do Thủ tướng Chính phủ thành lập từ 01/05/1971. Phân viện có chức năng Nghiên cứu đề xuất những biện pháp cải thiện điều kiện làm việc; tham gia xây dựng các văn bản pháp quy, các quy trình quy phạm, các tiêu chuẩn đánh giá về an toàn vệ sinh lao động ; Thông tin, tư vấn, tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức An toàn – Vệ sinh lao động, tham gia với các cơ sở đào tạo trong việc đào tạo cán bộ về an toàn – vệ sinh lao động nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Phân viện là đơn vị sự nghiệp công lập có đội ngũ giảng viên nhiều kinh nghiêm là các PGS tiến sĩ, giảng viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, nghiên cứu viên chính trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động. Trong nhiều năm qua Phân viện là địa chỉ đáng tin cậy trong lĩnh vực thông tin truyên truyền, giáo dục đào tạo và tư vấn kỹ thuật về an toàn vệ sinh lao động của nhiều doanh nghiệp, đơn vị hoạt động khoa học, trên địa bàn các Tỉnh Miền Trung Tây Nguyên.

Được sự đồng ý của Cục An toàn vệ sinh lao động, Phân viện Khoa học an toàn vệ sinh lao động & BVMT Miền Trung mở lớp Huấn luyện về chuyên môn nghiệp vụ cho Người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Nay Phân viện Khoa học an toàn vệ sinh lao động & BVMT Miền Trung thông báo mở lớp huấn luyện giảng viên với các nội dung cụ thể như sau :

  1. Tên lớp huấn luyện: Lớp huấn luyện về chuyên môn nghiệp vụ cho người huấn luyện toàn vệ sinh lao động.
  2. Chương trình huấn luyện :Nội dung Chương trình phù hợp với yêu cầu của Thông tư 31/2018/TT- BLĐTBXH ngày 26/12/2018
  1. Thời gian tổ chức dự kiến : Khai giảng vào ngày 25/03/2019
  2. Thời gian huấn luyện : 48 giờ (Không kể thời gian kiểm tra sát hạch)
  3. Địa điểm huấn luyện : Văn phòng Phân viện Khoa học an toàn vệ sinh lao động & BVMT Miền Trung (178 Triệu Nữ Vương, TP. Đà Nẵng)
  1. Kinh phí lớp học : 4.200.000 đồng

Bốn triệu hai trăm nghìn đồng chẵn (đã có hóa đơn bán hàng thông thường)

Kinh phí  bao gồm : Chi phí học, văn phòng phẩm, hội trường, nước uống, chi phí sát hạch, cấp giấy chứng nhận

Học viên tham dự lớp huấn luyện, sát hạch đạt yêu cầu theo khoản 3 điều 6 Thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 sẽ được Cục An toàn Lao động cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện Người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (giá trị vô thời hạn) theo qui định tại Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018

Phân viện Chúng tôi kính đề nghị các Doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tham gia lớp huấn luyện gửi Danh sách đăng ký (theo mẫu), Phân viện Chúng tôi sẽ thông báo chi tiết nội dung và thời gian huấn luyện.

Mẫu đăng ký: Mẫu-ĐKý-tham-gia-học-giảng-viên-đã-chuyển-đổi

Về trang trước Chia sẻ In trang