Thứ sáu, 26/07/2024
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Tin tức

Mối quan hệ giữa an toàn vệ sinh lao động với vấn đề biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường

An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và bảo vệ môi trường (BVMT) tuy là hai lĩnh vực được điều chỉnh bởi những văn bản pháp luật khung khác nhau (Bộ luật Lao động và Luật bảo vệ môi trường), nhưng lại có một mối quan hệ rất mật thiết, gắn bó với nhau trên nhiều vấn đề, từ những yêu cầu, mục tiêu cơ bản cho đến một số nội dung hoạt động cụ thể. Sự tác động qua lại, và trong nhiều trường hợp là những tác động có tính chất nhân – quả giữa các hoạt động ATVSLĐ và BVMT cho chúng ta thấy sự cần thiết phải đề cập đến mối quan hệ và sự kết hợp ở những mức độ khác nhau, giữa hai lĩnh vực

Những năm gần đây, vấn đề biến đổi khí hậu đã nổi lên, trở thành vấn đề hết sức nỏng hổi của toàn thế giới, mà trong đó Việt Nam là một trong những quốc gia sẽ chịu nhiều ảnh hưởng nhất. Xét cho cùng, việc gây ra biến đổi khí hậu  có một nguồn gốc quan trọng là do các cơ sở sản xuất, nơi phát thải khí nhà kính gây ra. ở đây chúng ta lại tìm thấy mối quan hệ giữa ATVLSĐ với vấn đề biến đổi khí hậu. Nhận diện các chất gây biến đổi khí hậu, xử lý tốt khí thải, đặc biệt là khí thải gây hiệu ứng nhà kính, vấn đề áp dụng sản xuất sạch hơn…vừa là nhiệm vụ của ATVSLĐ để bảo vệ sức khỏe người lao động , vừa góp phần chống biến đổi khí hậu, bảo vê môi trường

Với những phân tích nói trên cho chúng ta thấy sự cần thiết phải đề cập một cách hợp lý những quy định có liên quan giữa vấn đề biến đổi khí hậu và BVMT với hoạt động ATVSLĐ

Nguyễn Thành Trung

Tài liệu tham khảo: Bảo hộ lao động, Nhà xuất bản lao động, 2012

Về trang trước Chia sẻ In trang