Thứ sáu, 24/05/2024
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Tin tức

Ngã khi phơi quần áo tại nơi làm việc có được bồi thường lao động?

Cai thầu đã hỗ trợ 25 triệu đồng viện phí nhưng nói sẽ không chịu trách nhiệm gì thêm, như vậy có đúng không? Gia đình tôi có thể yêu cầu ông ta hoặc bên nào chịu trách nhiệm bồi thường tổn thất của của em tôi nữa không?

Luật sư tư vấn

Theo điều 43 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau:

1. Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp: tại nơi làm việc và trong giờ làm việc; ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động; trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý.

2. Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn quy định tại khoản 1 điều này.

Như vậy, với quy định nói trên, em trai bạn bị tai nạn là do bất cẩn, ngoài giờ làm việc và đang làm công việc cá nhân chứ không làm công việc do người sử dụng giao ngoài giờ làm việc nên không thuộc trường hợp được hưởng chế độ tai nạn lao động.

Về trách nhiệm bồi thường dân sự của người sử dụng lao động (chủ thầu):

Pháp luật quy định chủ thầu phải có trách nhiệm cung cấp các trang thiết bị bảo hộ cho công nhân xây dựng khi họ làm việc. Nếu không cung cấp trang bị bảo hộ mà người lao động bị tai nạn thuộc trường hợp theo điều 43 nói trên thì người sử dụng phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Tuy nhiên, với các công trình đang xây dựng thì pháp luật không quy định nhà thầu có trách nhiệm phải lắp đặt lan can để an toàn cho người lao động. Do vậy, với trường hợp của em bạn, người sử dụng lao động không có lỗi đối với vụ tai nạn nên họ không có trách nhiệm phải bồi thường.

Đối với sức khỏe của em bạn, theo quy định tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ, nếu em bạn bị tai nạn dẫn đến khuyết tật (người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn) ở mức khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng, em bạn có quyền đề nghị Phòng Lao động và Thương binh xã hội ở địa phương xem xét trợ cấp hàng tháng cũng như được hưởng các quyền lợi khác như được cấp thẻ bảo hiểm y tế, trợ giúp giáo dục, đào tạo và dạy nghề…

Luật sư Vũ Tiến Vinh
Công ty luật Bảo An, Hà Nội

Về trang trước Chia sẻ In trang