Thứ năm, 25/07/2024
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Tác động của một số yếu tố vật lý đến người lao động

11/08/2022
Vi khí hậu Vi khí hậu là tổng hợp các yếu tố môi trường không khí diễn ra trong phạm vi nơi làm việc, bao gồm: Nhiệt độ không khí (0C); Độ ẩm không khí (%); Tốc độ gió (m/s); Bức xạ nhiệt (cal/cm2/ph). Nhiệt độ cơ thể luôn giữ…

    Nội dung đang được cập nhật

    Nội dung đang được cập nhật

Tea Drinkers Enjoy Possible Health Benefits, Study Suggests

27/09/2022
The world is full of tea drinkers. For many, they simply enjoy the taste. But new research suggests tea might help those who drink it live longer than those who do not. Tea is known to contain helpful substances known to reduce inflammation. Past studies in China and Japan, where green…

    Nội dung đang được cập nhật