Thứ sáu, 24/05/2024
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Tin tức

Phân viện miền Trung tham gia triển khai đề tài NCKH

Trong khuôn khổ triển khai đề tài “Nghiên cứu xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018, Văn hóa an toàn EVN” do Ban An toàn – Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ trì, được sự tin tưởng của Viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động, Phân viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường miền Trung đã được giao thực hiện nhiệm vụ khảo sát, đánh giá, xây dựng Mô hình Văn hoá an toàn và áp dụng ISO 45001:2018 tại 4 đơn vị: Nhà máy Nhiệt điện Vinh Tân 4, Công ty Điện lực Đak Lak, Công ty Thuỷ điện Ialy, Thuỷ điện Sê San 4.

Các đơn vị đã hỗ trợ, tạo điều kiện để Phân viện triển khai và sẽ tiếp tục phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ của đề tài này. Các kết quả đạt được bước đầu sẽ là cơ sở quan trọng để tiếp tục triển khai và hoàn thiện các mô hình.

Ialy 2 PC Dak lak Se san Vinh tan 4 z3659499729406 591d53f2298ffec7c6e1716fb4e136d7

Về trang trước Chia sẻ In trang