Thứ sáu, 24/05/2024
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Tin tức

Tập huấn công tác bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp tại Quảng Nam

Ngày 24/4/2024, tại Quảng Nam, Phân viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường miền Trung đã thực hiện tập huấn các kiến thức về công tác bảo vệ môi trường năm 2024 cho hơn 100 người lao động đại diện cho công đoàn các doanh nghiệp thuộc Công đoàn Các khu công nghiệp của tỉnh Quảng Nam.

16943f2756f9f8a7a1e8

PGS. TS Lê Minh Đức – Phân viện trưởng báo cáo chuyên đề về công tác bảo vệ môi trường

Buổi tập huấn nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường, môi trường lao động, những giải pháp bảo vệ môi trường; mối  quan hệ giữa môi trường, an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp; các quy định của pháp luật có liên quan về môi trường lao động và quan trắc môi trường lao động.

b5249c44f19a5fc4068b

ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang – Trưởng phòng Khám, điều trị Bệnh nghề nghiệp giới thiệu chuyên đề về môi trường lao động và quan trắc môi trường lao động

Thùy Trang

Về trang trước Chia sẻ In trang