Thứ năm, 18/04/2024
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Tin tức

Tập huấn, hướng dẫn hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2023 tại Quảng Ngãi

Thực hiện Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 29/5/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 – 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Kế hoạch số 1949/KH-BQL ngày 19/7/2023.

Ngày 01/8/2023 Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi phối hợp với Phân Viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường Miền Trung tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2023”.

4b6256476dafbef1e7be1

PGS. TS. Lê Minh Đức – Báo cáo tại Hội nghị

Tham dự hội nghị có Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi, Công đoàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi và hơn 200 Đại biểu Đại diện lãnh đạo; cán bộ quản lý, theo dõi công tác an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp, nhà máy, phân xưởng và Chủ tịch Công đoàn cơ sở thuộc KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

1a9e293212dac18498cb3

KS. Nguyễn Anh Hoàng – Trao đổi, Thảo luận tại Hội Nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trình bày, thảo luận và đóng góp ý kiến một số nội dung về Hệ thống chính sách, pháp luật về ATVSLĐ; Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa; quản lý máy móc, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐl; Hướng dẫn, xử lý về chế độ cho người lao động bị tai nạn lao động; Phương pháp xây dựng kế hoạch ATVSLĐ hàng năm; tổ chức triển khai kế hoạch ATVSLĐ hiệu quả; Xây dựng, ban hành kế hoạch xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp tại nơi làm việc;  Phương pháp tự kiểm tra quy trình ATVSLĐ tại nhà xưởng, phân xưởng, tổ, đội tại doanh nghiệp, cơ sở.

Về trang trước Chia sẻ In trang