Thứ hai, 22/07/2024
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Tin tức

Triển khai nhiệm vụ thường xuyên năm 2023 tại Bình Định

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2023, Phân viện Khoa học an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường miền Trung tiến hành nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng đó là cập nhật  cơ sở dữ liệu về An toàn lao động, Môi trường lao động và Sức khỏe nghề nghiệp các cơ sở chế biến thủy sản

z4416485224753 03a2650cfea03c2e173286e83b2fdf14

Trao đổi thông tin với bộ phận HSE

Người lao động làm việc trong các cơ sở chế biến thuỷ sản chịu tác động của nhiều yếu tố có hại nhiệt độ thấp, môi trường ẩm ướt, các loại hơi độc như NH3, H2S, Cl2 …tư thế làm việc đứng trong nhiều giờ. Đây cũng là ngành có lượng lao động nữ chiếm số đông, chiếm hơn 80% . Lao động làm việc chủ yếu theo thời vụ, lực lượng lao động biến động lớn theo hàng năm, nên kiến thức về An toàn vệ sinh lao động còn hạn chế, việc tăng ca thường xuyên xảy ra, … đã khiến cho sức khỏe của người lao động làm việc trong ngành này có nhiều vấn đề cần được quan tâm.z4416485224490 8dee0097c9afbab7d2cd24ce7f556503

Khu vực chế biến

Nhiệm vụ nhằm cung cấp tài liệu cho các nghiên cứu chuyên sâu về An toàn vệ sinh lao động, hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác an toàn vệ sinh lao động đồng thời cũng là cơ sở tài liệu để các cơ sở sản xuất có những giải pháp kịp thời nhằm cải thiện môi trường lao động ngày càng tốt hơn, chăm lo bảo vệ sức khỏe cho người lao động.

Về trang trước Chia sẻ In trang