Thứ sáu, 24/05/2024
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Văn bản pháp quy

Tên văn bản

Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương “về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”

Loại văn bản Chỉ thị
Số ký hiệu 29-CT/TW
Đơn vị ban hành Ban Chấp hành Trung ương
Người ký Lê Hồng Anh
Ngày ban hành 17/09/2013
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực
Tệp đính kèm tệp đính kèm