Thứ năm, 18/04/2024
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Văn bản pháp quy

Tên văn bản

NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

Loại văn bản Nghị Quyết
Số ký hiệu Số 02-NQ/TW
Đơn vị ban hành Ban Chấp hành Trung ương
Người ký Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành 11/06/2021
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực
Tệp đính kèm tệp đính kèm