Thứ ba, 23/07/2024
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Tin tức

WHO công bố chỉ số toàn cầu mới về các bệnh gây tử vong liên quan đến công việc

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố một chỉ số toàn cầu mới về sức khỏe của người lao động và nhắc lại lời kêu gọi về các hệ thống giám sát cấp toàn cầu, khu vực và quốc gia nhằm mở rộng các chỉ số của họ bao gồm tỷ lệ tử vong do các bệnh liên quan đến công việc.

WHO và Tổ chức Lao động Quốc tế ước tính rằng chỉ có 363.283 (19%) trong tổng số 1.879.890 ca tử vong liên quan đến công việc trên toàn cầu vào năm 2016 là do thương tích, trong khi 1.516.607 (81%) ca tử vong là do bệnh tật. Hầu hết các hệ thống giám sát tập trung vào sức khỏe của người lao động hoặc sự phát triển bền vững, chẳng hạn như khung chỉ số toàn cầu cho các mục tiêu phát triển bền vững, bao gồm một chỉ số về gánh nặng thương tích nghề nghiệp.

Tuy nhiên, rất ít hệ thống như vậy có chỉ báo về gánh nặng bệnh tật liên quan đến công việc. Để giải quyết khoảng cách này, WHO đã công bố một chỉ số toàn cầu mới “Tỷ lệ tử vong trên 100.000 dân số trong độ tuổi lao động do các bệnh gây ra bởi các yếu tố rủi ro nghề nghiệp được lựa chọn, theo bệnh tật, yếu tố rủi ro, giới tính và nhóm tuổi”.

Việc tích hợp chỉ số mới này vào các hệ thống giám sát toàn cầu, khu vực và quốc gia sẽ cải thiện tính toàn diện, chính xác và hài hòa của giám sát sức khỏe người lao động và phát triển bền vững.

Chỉ số này sẽ tạo cơ hội để phân tích sự bất bình đẳng về sức khỏe giữa những người lao động, cả trong và giữa các quốc gia. Chỉ số này có thể cung cấp cơ sở bằng chứng được cải thiện để xây dựng chính sách và hệ thống y tế hiệu quả cho người lao động và có thể đóng vai trò chính trong việc đánh giá tiến độ trong các cam kết chính sách của các quốc gia đối với sức khỏe người lao động.

Một bài báo trình bày chỉ số cho 183 quốc gia trong các năm 2000, 2010 và 2016 đã được đăng trên Bản tin của Tổ chức Y tế Thế giới và Ứng dụng về Gánh nặng Bệnh nghề nghiệp của WHO với bản đồ tương tác, công cụ phân tích dữ liệu (theo khu vực, giới tính và nhóm tuổi) và công cụ tải xuống dữ liệu.

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)

Về trang trước Chia sẻ In trang