Chủ nhật, 16/06/2024
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Tìm kiếm đề tài

Đề tài

Tên đề tài

Nghiên cứu xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 trong các cơ sở chế biến thủy sản

Mã đề tài220/03/TLĐ
Chủ nhiệm đề tàiTS. Nhan Hồng Quang
Cấp quản lýĐề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ
Đơn vị chủ trìPhân viện Khoa học an toàn vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường miền Trung
Năm thực hiện2020
Mục tiêu nghiên cứu

“1. Xây dựng được kỹ thuật đánh giá rủi ro ATVSLĐ trong các cơ sở chế biến thủy sản ;
2. Xây dựng và áp dụng thử mô hình quản lý ATVSLĐ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 tại 01 cơ sở chế biến thủy sản”

Nội dung đề tài
Kết quả đề tài

“1. Báo cáo cơ sở dữ liệu nhận diện mối nguy an toàn vệ sinh lao động trong 4 doanh nghiệp chế biến thủy sản;
2. Bộ tài liệu “”Hướng dẫn kỹ thuật nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro ATVSLĐ cho doanh nghiệp chế biến thủy sản””; Báo cáo kết quả đánh giá rủi ro ở 01 cơ sở nghiên cứu;
3. Bộ tài liệu áp dụng Hệ thống quản lý ATVSLĐ theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 45001:2018 cho 01 doanh nghiệp chế biến thủy sản;
4. Chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn ISO 45001:2018 của cơ quan được phép cấp chứng nhận;
5. Bộ tài liệu hướng dẫn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý ATVSLĐ cho doanh nghiệp chế biến thủy sản theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018;
6. 02 bài báo khoa học”