Tác động của một số yếu tố vật lý đến người lao động

11/08/2022
Vi khí hậu Vi khí hậu là tổng hợp các yếu tố môi trường không khí diễn ra trong phạm vi nơi làm việc, bao gồm: Nhiệt độ không khí (0C); Độ ẩm không khí (%); Tốc độ gió (m/s); Bức xạ nhiệt (cal/cm2/ph). Nhiệt độ cơ thể luôn giữ…