Thứ năm, 18/04/2024
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Văn bản pháp quy

Số kí hiệu Tài liệu Ngày ban hành Tình trạng
TT 01/2023/TT-BTNMT Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh 13/03/2023 Còn hiệu lực
TT 02/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 15/2016/tt-byt ngày 15 tháng 5 năm 2016 của bộ y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội 08/02/2023 Còn hiệu lực
TT 24/2022/BLĐTBXH TT 24 2022 Bồi dưỡng độc hại 29/11/2022 Còn hiệu lực
TT 05/2022/TT-BYT TT 05 /2022/TT-BYT , Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế 31/07/2022 Còn hiệu lực
20/2022/NĐ-CP Nghị định 20/2022/NĐ-CP “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng” 09/03/2022 Còn hiệu lực
16/NQ-BCH NQ số 16 BCH TLĐ Về đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới 21/02/2022 Còn hiệu lực
12/2022/NĐ-CP Nghị định 12/2022/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 17/01/2022 Còn hiệu lực
08/2022/NĐ-CP Nghị định 08/2022/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường 10/01/2022 Còn hiệu lực
29/2021/TT-BLĐTBXH Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH Quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động 27/12/2021 Còn hiệu lực
TT 16/2021/TT-BXD này QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng. 19/12/2021 Còn hiệu lực