Thứ hai, 04/12/2023
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Bài báo khoa học

Danh sách bài báo khoa học được công bố Năm
Synthesis and Characterization of Polypyrrole Film Doped with Both Molybdate and Salicylate and Its Application in the Corrosion Protection for Low Carbon Steel, ACS Omega 2022, 7, 19842−19852 2022
Nguyễn Thành Trung, Vương Công Quý, Trần Lê Vân Thanh, Xây dựng phương pháp xác định dicumyl peroxide bằng kỹ thuật sắc ký khí khối phổ, Tạp chí An toàn-Sức khoẻ nghề nghiệp số 4,5&6-2022 2022
Nguyễn Thành Trung và cộng sự, Tình trạng ô nhiễm dicumyl peroxide ở các cơ sở sản xuất nhựa, Tạp chí An toàn-Sức khoẻ nghề nghiệp số 4,5&6-2022 2022
Lê Minh Đức, Tổng quan một số phương pháp trong phân loại điều kiện lao động, Tạp chí An toàn-Sức khoẻ nghề nghiệp số 1,2&3-2022 2022
Tạp chí An toàn – Sức khoẻ & Môi trường lao động, số 1,2&3 – 2022 2022
Nguyễn Thành Trung. Tình trạng ô nhiễm bụi silic tại một số cơ sở khai thác và chế biến đá xây dựng ở khu vực miền Trung, Tạp chí An toàn-Sức khoẻ nghề nghiệp số 4,5&6-2021 2021
Nguyễn Thành Trung, Trần Thị Kim Anh. Đánh giá điều kiện lao động ở các cơ sở chế biến mủ cao su khu vực miền Trung, Tạp chí An toàn-Sức khoẻ nghề nghiệp số 4,5&6-2021 2021
Nguyễn Thành Trung, Trần Thị Kim Anh. Đánh giá chỉ số rủi ro sức khỏe do tiếp xúc với khí H2S của người lao động làm việc ở công ty thoát nước và xử lý nước thải tại thành phố Đà Nẵng, Tạp chí An toàn-Sức khoẻ nghề nghiệp số 4,5&6-2020 2020
Lê Phước Cường, Lê Thị Xuân Thùy, Nguyễn Thành Trung. Ứng dụng phương pháp lọc từ tính để tách kim loại nặng trong nước thải công nghiệp, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2015 2015