Thứ năm, 18/04/2024
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Dịch vụ

Phân tích, Quan trắc môi trường xung quanh, môi trường lao động

Phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/17025-2017 với số hiệu Vilas 593Vilas 593 2022 1 scaled

Giấy phép quan trắc môi trường theo nghị định 127 với số hiệu Vimcerts 071

vimcert

Giấy phép quan trắc môi trường lao động số: 1408/BYT

MTLD

Về trang trước Chia sẻ In trang