Thứ năm, 18/04/2024
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Tin tức

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị

Ngày 27/3/2024, Phân viện Khoa học an toàn vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường miền Trung đã huấn luyện định kỳ An toàn vệ sinh lao động cho Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị

8d00491c1317bc49e5064

Quang cảnh buổi huấn luyện

Người thực hiện hoạt động quan trắc môi trường cần phải được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động:

Người lao động liên quan trực tiếp đến hóa chất là đối tượng phải được huấn luyện an toàn hóa chất (Căn cứ điều 32, Nghị định:113/2017/NĐ-CP: quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất);

Trực tiếp sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyển hóa chất nguy hiểm, độc hại theo phân loại của hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất; Làm việc trên cao cách mặt bằng làm việc từ 2 mét trở lên, trên sàn công tác di động, nơi cheo leo nguy hiểm (Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH: danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động)

Khóa huấn luyện giúp người lao động trang bị những kiến thức và kỹ năng nhận diện, phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm xuất hiện trong hoạt động quan trắc tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm

Thành Trung (ảnh: Nguyên Bình)

Về trang trước Chia sẻ In trang