Thứ năm, 18/04/2024
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Tin tức

Đặc điểm và ý nghĩa dự phòng của độc chất học công nghiệp

Trong tiếp xúc nghề nghiệp với chất độc, khi bị nhiễm độc nếu ở thể nhẹ có thể điều trị được, nếu ở thể nặng và đã xuất hiện đầy đủ các triệu chứng và dấu hiệu nhiễm độc thì thường khó điều trị, có trường hợp không thể điều trị được. Mặt khác, nhiều chất độc gây ra các hậu quả lâu dài mà y học chưa biết được. Vì vậy cách tốt nhất là dự phòng nhiễm độc.

Biện pháp dự phòng có tính cơ bản của độc chất học công nghiệp được dựa trên hai phương pháp tiếp cận:

  • Giám sát không khí môi trường lao động, xác định nồng độ các chất độc, loại trừ chúng khỏi môi trường lao động hoặc khống chế chúng ở mức bằng hoặc giới hạn cho phép bằng các biện pháp kỹ thuật thích hợp, bao gồm cả việc đổi mới công nghệ sản xuất. Phương pháp này chỉ có thể kiểm soát được chất độc vào cơ thể qua đường hô hấp
  • Giám sát sinh học trên người tiếp xúc, xác định mức độ các chất cần xác định trong các mẫu sinh học, phát hiện sớm sự tiếp xúc quá mức với chất độc nhưng chưa đến mức nguy hiểm, nghĩa là nếu có các tổn thương sinh hóa học và sinh lý học thì những tổn thương ấy có thể phục hồi được bằng các biện pháp y học hữu hiệu, bao gồm cả việc bổ sung các biện pháp y học hữu hiệu, bao gồm cả việc bổ sung các biện pháp cần thiết khác.

Hai phương pháp đó bổ sung cho nhau, tuy nhiên trong trường hợp không thực hiện được giám sát sinh học thì nhất thiết phải giám sát không khí

Về trang trước Chia sẻ In trang