Thứ tư, 24/07/2024
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Tin tức

Hội nghi sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

Chiều 12/8, Phân viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường miền Trung đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022. Phân viện trưởng PGS.TS. Lê Minh Đức chủ trì Hội nghị cùng với sự tham gia của tất cả viên chức, người lao động của Phân viện.

z3638418257536 03bd153f68e123117d0658a05480f653 scaled

Hội nghị đã đánh giá công tác đã triển khai 6 tháng đầu năm 2022 với các điểm nổi bật:

  • Triển khai đúng kế hoạch của nhiệm vụ thường xuyên năm 2022
  • Đề tài nghiên cứu khoa học đảm bảo tiến độ của 2 đề tài chuyển tiếp (2021-2022); Triển khai 01 đề tài mới 2022; Hoàn thành bảo vệ đề cương của đề tài 2023.
  • Dịch vụ: đạt 50% theo kế hoạch cả năm 2022.z3638418002650 837a59ae38b117d12339f1deea259743 scaled

Hội nghị đã thống nhất tiếp tục triển khai các công việc để có thể hoàn thành kế hoạch năm 2022:

  • Tăng cường hơn nữa quản lý dịch vụ KHKT; Áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý
  • Mở rộng hoạt động dịch vụ thông qua củng cố các mối hợp tác đã có, ký kết các thoả thuận hợp tác
  • Xây dựng mô hình mới cho hoạt động nghiên cứu khoa học (quản lý tập trung) và hoạt động dịch vụ
  • Đoàn thể: Triển khai các hoạt động nhân các ngày lễ lớn

Toàn thể viên chức, người lao động của Phân viện quyết tâm hoàn thành kế hoạch của năm 2022 đã đề ra.

Phân viện miền Trung (CNIOSH)

Về trang trước Chia sẻ In trang