Chủ nhật, 16/06/2024
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Tin tức

Nhiễm độc và ngạt

Nhiễm độc và ngạt có mối quan hệ nhân quả với nhau. Đa số các hiện tượng ngạt là do cơ thể bị nhiễm độc.

Nhiễm độc là do chất độc tác động trên một cơ quan hay một hệ thống các cơ quan dẫn tới tử vong do các hoạt động sinh học của cơ quan bị nhiễm độc không phục hồi.

Ngạt là do một hoặc nhiều cơ quan của cơ thể thiếu Oxi dẫn tới tử vong do cơ thể thiếu oxi.

Leson Derobert cho rằng hiện tượng nhiễm độc và ngạt chỉ là một và có 4 loại ngạt:

1) Ngạt do thiếu oxi cho huyết sắc tố do nhiều lý do, ví dụ do nguyên nhân cơ học như thắt cổ, phù phổi cấp, tê liệt hô hấp.

2) Ngạt do huyết sắc tố không còn khả năng liên kết với oxi, như huyết sắc tuyết tố chuyển thành cacboxihemoglobin (COHb) trong nhiễm độc CO, hoặc chuyển thành methmoglobin (MetHb) trong nhiễm độc NO2.

3) Ngạt do tuần hoàn bị chậm, như bị nhiễm độc do các chất dẫn xuất của clo, do máu đặc lại trong bệnh suy tim.

4) Ngạt do oxi không được đưa tới tổ chức làm nhiệm vụ hô hấp tế bào, như nhiễm độc axit xianhidric (HCN) và xianua (CN-) (trong các trường hợp này men hô hấp là xytochrom oxidaza bị phong bế gây nên hiện tượng ngạt tế bào.

TLTK: độc chất học công nghiệp, TS. Hoàng Văn Bính

Thành Trung

Về trang trước Chia sẻ In trang