Thứ sáu, 26/07/2024
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Tin tức

Tập trung thảo luận các nội dung chuẩn bị Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Sáng 14.11, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII họp Hội nghị lần thứ 16. Hội nghị tập trung thảo luận để cho ý kiến vào các nội dung chuẩn bị Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ban Tổ chức Trung ương; Ban Tuyên giáo Trung ương dự hội nghị.Hoi Nghi Ban Chap Ha 03

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn

Điều hành hội nghị có ông Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các Phó Chủ tịch: Ngọ Duy Hiểu, Phan Văn Anh, Thái Thu Xương, Huỳnh Thanh Xuân.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, hội nghị lần này tập trung thảo luận để cho ý kiến vào các nội dung chuẩn bị Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam: Dự thảo (lần 2) Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; dự thảo (lần 5) Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn với Đảng, Quốc hội, Chính phủ tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; báo cáo tổng kết Chương trình “Xây dựng nguồn lực đủ mạnh đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới”…

Về dự thảo (lần 5) Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, ông Nguyễn Đình Khang đề nghị hội nghị tập trung nghiên cứu, thảo luận, đặc biệt là các nội dung liên quan đến tiêu đề báo cáo; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023 – 2028… Trên cơ sở kết quả thảo luận, Tiểu ban Văn kiện sẽ tiếp thu, hoàn thiện dự thảo để chuẩn bị trình xin ý kiến tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn với Đảng, Quốc hội, Chính phủ tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là một trong những nội dung quan trọng tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Báo cáo được tổng hợp, xây dựng trên cơ sở hơn 400 đề xuất, kiến nghị qua đại hội công đoàn các tỉnh, ngành, là những nội dung lớn mà đoàn viên, người lao động và các cấp công đoàn gửi gắm tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Ông Nguyễn Đình Khang đề nghị các đại biểu nghiên cứu, từ thực tiễn phong trào công nhân, viên chức, lao động, hoạt động công đoàn của ngành, địa phương mình để phân tích, cho ý kiến.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các đại biểu tham gia ý kiến để thống nhất thông qua về tổng kết Chương trình “Xây dựng nguồn lực đủ mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới”. Các ý kiến cần tập trung vào các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong chương trình đề ra; những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới…

“Nội dung chương trình Hội nghị Ban Chấp hành lần này đều là những vấn đề rất quan trọng liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Đề nghị các đại biểu phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận để đóng góp những ý kiến vào dự thảo các văn bản trình tại hội nghị. Sự chuẩn bị tốt của Hội nghị Ban Chấp hành lần này về các nội dung nói trên sẽ góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam” – ông Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Hoi Nghi Ban Chap Ha 04

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn

Hội nghị cũng sẽ nghe, cho ý kiến vào báo cáo kết quả Đại hội công đoàn các cấp; Báo cáo tổng kết công tác tài chính công đoàn 5 năm giai đoạn 2018 – 2022; thông tin kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; thực hiện một số quy trình công tác cán bộ, nhân sự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và một số nội dung quan trọng khác.

(Nguồn tin: laodong.vn)

Về trang trước Chia sẻ In trang