Thứ sáu, 24/05/2024
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Tin tức

Tham dự Hội thảo khoa học quốc tế “Mô hình mới về chiến lược chống biến đổi khí hậu toàn cầu”

Sáng ngày ngày 17/4, Đại học Đông Á và Viện Công nghệ công nghiệp tiên tiến Nhật Bản (AIIT) phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc tế chủ đề “Mô hình mới về chiến lược chống biến đổi khí hậu toàn cầu” lần thứ 2. Phân viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường miền Trung tham dự hội thảo và có bài tham luận với nội dung: “Sử dụng Phương pháp Promethee để phân loại điều kiện lao động trong các nhà máy Dệt May”

77aeac16b812164c4f03

PGS.TS. Lê Minh Đức, báo cáo tại hội thảo

Biến đổi khí hậu tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực ở Việt Nam, trong đó điều kiện lao động của người lao động trong các nhà máy cũng bị tác động lớn. PROMETHEE/GAIA là phương pháp ra quyết định dựa trên phân tích đồng thời nhiều tiêu chí được áp dụng để phân loại các vị trí công việc liên quan đến điều kiện lao động, từ đó giúp đưa ra các quyết định các vấn đề ưu tiên cần phải giải quyết.

Phương pháp này có ưu điểm: xây dựng được một cấu trúc số liệu chặt chẽ, có thể xử lý một số lượng lớn số liệu, định lượng được các tham số, tiêu chí. Do hiện nay có nhiều phần mềm hỗ trợ cho phương pháp như Decision Lab 2000; Visual Decision Inc., Canada nên sử dụng khá thân thiện, hiển thị kết quả tường minh trên đồ thị bằng công cụ GAIGA

Về trang trước Chia sẻ In trang