Thứ bảy, 15/06/2024
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Tin tức

Vai trò của hoạt động quan trắc môi trường lao động

Quan trắc môi trường lao động để thực hiện trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động (Điều 18  Luật An toàn vệ sinh lao động ATVSLĐ và được quy định chi tiết tại chương II Nghị định 39/2016/NĐ-CP). Theo đó, đối với yếu tố có hại được quy định giới hạn tiếp xúc cho phép tại QCVN 02:2019/BYT và QCVN 03:2019/BYT để kiểm soát tác hại đối với sức khỏe người lao động thì người sử dụng lao động phải tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá yếu tố có hại ít nhất một lần trong một năm.

z3448636512843 706fddc39ba6e9d8c753e469f89094af

Kết quả quan trắc môi trường lao động cung cấp cơ sở dữ liệu:

  • Để chẩn đoán bệnh nghề nghiệp (Thông tư 28/2016/TT-BYT)
  • Để đánh giá và phân loại điều kiện lao động (Thông tư 29/2021/TT-BLĐTB-XH)
  • Công tác nghiên cứu những biện pháp phòng ngừa, kiểm soát nguy cơ của các tác hại nghề nghiệp, nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn bệnh nghề nghiệp
  • Giúp người lao động hiểu biết đầy đủ về môi trường làm việc của mình, tham gia giám sát chất lượng môi trường lao động và đòi hỏi quyền lợi khi bị ảnh hưởng
Về trang trước Chia sẻ In trang