Thứ hai, 04/12/2023
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Văn bản pháp quy

Tên văn bản

Nghị định 20/2022/NĐ-CP “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng”

Loại văn bản Nghị định
Số ký hiệu 20/2022/NĐ-CP
Đơn vị ban hành Chính phủ
Người ký Thủ tướng
Ngày ban hành 09/03/2022
Ngày hiệu lực 30/06/2022
Lĩnh vực
Tệp đính kèm tệp đính kèm