Chủ nhật, 16/06/2024
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Tin tức

Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí

Sáng 21/6, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, báo Nhân dân tổ chức lễ phát động phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá đây là hoạt động rất có ý nghĩa đối với các cơ quan báo chí và những người làm báo; là sự kiện có ý nghĩa mở đầu cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. “Phong trào thi đua phải được lan tỏa thấm sâu, thực chất vào mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo”, ông nói.

Các cơ quan báo chí và người làm báo cần thúc đẩy, tham gia tích cực để xây dựng môi trường văn hóa; kiên trì triển khai bộ tiêu chí văn hóa trong cơ quan và văn hóa người làm báo. Đồng thời, ông Nghĩa cho rằng cần xây dựng, hoàn thiện và thực hiện tốt quy trình tác nghiệp, bảo đảm các chuẩn mực cao nhất về tính chính xác, sự tin cậy và tính nhân văn trong từng bản tin, bài báo.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, nêu rõ tác phẩm báo chí là sản phẩm văn hóa, tinh thần phổ biến nhất trong xã hội hiện đại. Báo chí cũng là tấm gương phản chiếu văn hóa cộng đồng; quảng bá và góp phần phát triển các loại hình văn hóa khác.

Những năm gần đây, cùng sự đổi mới đất nước, báo chí là lực lượng xung kích trên mặt trận văn hóa, góp phần nâng cao nhận thức nhân dân, bồi đắp nền tảng tinh thần xã hội. Môi trường kinh tế – xã hội tạo động lực cho báo chí phát triển rộng mở, chuyên nghiệp. Tuy nhiên, sự xuất hiện của mạng xã hội, phương tiện truyền thông mới khiến thị phần nhiều cơ quan báo suy giảm. Một bộ phận thỏa hiệp tính trung thực để đạt mục đích kinh tế.

Vì vậy, nâng cao nhận thức, tạo lập không gian văn hóa trong hoạt động báo chí, xây dựng cơ quan và người làm báo văn hóa “là yêu cầu cấp thiết”.

Tại buổi lễ, ông Lợi công bố bản tiêu chí 12 điểm và kêu gọi người làm báo toàn quốc hưởng ứng, trong đó có 6 điểm về xây dựng cơ quan báo văn hóa; 6 điểm văn hóa của người làm báo Việt Nam.

Bộ tiêu chí Cơ quan báo chí văn hoá và Văn hoá của người làm báo

Xuân Hoa

Về trang trước Chia sẻ In trang